מתנ"ס להבים הוא הפלטפורמה המרכזית לעשייה קהילתית, ומטרתו לפתח את ההון החברתי ולהעמיק את הממד הקהילתי של היישוב. כל פעילות המתרחשת במסגרת המתנ"ס צריכה להתרחש רק לאחר שנשאלה לגביה השאלה, כיצד היא מייצרת הון חברתי ומסייעת בבניית הקהילה? הכל פעילות צריכה גם לתרום לקהילה ולהעניק לה שירותים, וגם להפוך אותה למעורבת ולסייע בבנייתה.

המתנ"ס יתמוך ויעודד כל רעיון בר ביצוע של תושבים, שמטרתו לחזק את הקהילה בלהבים. הוא ישמש קרקע פורייה עבור חברי הקהילה להובלת תהליכים המקדמים מעורבות, התנדבות ומנהיגות קהילתית.