לוח חופשות וימי פעילות לשנת תשפ"א

המתנ"ס מתחייב כי בכל חוג שבועי יתקיימו לפחות 34 מפגשים שנתיים.

בכל מקרה של ביטול חוג עקב מחלה או היעדרות של המורה/מדריך, יעשה המורה כל שביכולתו על מנת לקבוע שיעור השלמה.

יולי אוגוסט:  בצהרונים, בחוגים ובקונסרבטוריון לא תתקיים פעילות.

ספטמבר – אוקטובר

ערב ראה"ש 18.9.20

ראש השנה 19-21.9.20

ערב יוה"כ ויוה"כ 27-28.9.20

חופשת סוכות: מערב סוכות 2.10.20 – 10.10.20 חוזרים לפעילות ב- 11.10.20

דצמבר 

ערב חנוכה – נר ראשון 10.12.20 עובדים כרגיל למעט שיעורי מוסיקה, צהרונים – לפי לוח תכנית לוח חופשות של החברה למתנ"סים.

פברואר

תענית אסתר 25.2.21, פורים 28.2.21

אפריל

פסח – 27.3.21 עד 3.4.21

ערב יום הזיכרון לשואה – 7.4.21 עובדים עד השעה 19:00

ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל – 13.4.21 עובדים עד השעה 18:00

יום הזיכרון 14.4.21 – המתנ"ס סגור, אין פעילות.

יום עצמאות – 15.4.21 – המתנ"ס סגור, אין פעילות.

יוני

ערב שבועות ושבועות – 16.5 – 17.5 המתנ"ס סגור. תוצאת תמונה עבור שבועות