חברי הנהלת המתנ"ס:

 • אלעד ארזי – יו"ר הנהלה
 • יוסי ניסן  – חבר הנהלה
 • עופר לוי – חבר הנהלה
 • אפי דביר– חבר הנהלה
 • אהובית זלץ – חברת הנהלה
 • בתיה הרפז – חברת הנהלה
 • ניסן בגולה – חבר הנהלה
 • איריס הררי– חברת הנהלה
 • מנואלה אטיאס – חברת הנהלה
 • רותי רובין – חבר הנהלה
 • שגית ביתן – חברת הנהלה
 • ניסים פרץ – חבר הנהלה
 • ניצה נדיל – חבר הנהלה
 • קלייר קלדרון – חברת הנהלה