חברי הנהלת המתנ"ס:

 • אלי לוי – יו"ר הנהלה
 • יאיר כהן – חבר הנהלה
 • מימון יעקב – חבר הנהלה
 • יעל סנה – חברת הנהלה
 • ניסן בגולה – חבר הנהלה
 • בתיה הרפז – חבר הנהלה
 • לורן אבישר – חברת הנהלה
 • יעקב ול – חבר הנהלה
 • עדי רון – חברת הנהלה
 • קובי שרון – חבר הנהלה
 • ניסים פרץ – חבר הנהלה
 • שוקי רוזנפלד – חבר הנהלה