מנהרת הזמן – קייטנות גנים 2019 – עפ"י מתווה נגב גליל

קייטנה לילדי הגנים בלהבים – גני טרום חובה  וגני חובה

בין התאריכים 1.7.19 עד 21.7.19 והשלמה מ- 22.7.19 עד 31.7.19

מסלול יום קצר : מ08:00 עד 13:00 כולל ארוחת בוקר : לחם, ירק, גבינה לבנה/ממרח חומוס

מסלול יום ארוך: מ08:00 עד 16:30 כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה

הקייטנות יתקיימו בגני הטרום וגני החובה בלהבים.

מינימום לפתיחת קבוצה: 20 ילדים, המתנ"ס לא מתחייב לשיבוץ הילד בכיתת /גן האם.

במהלך הקייטנה יתקיימו 9 פעילויות ע"י מפעיל חיצוני.

צהרון קיץ לילדי כיתות א'-ג'

צהרון לילדי כיתות א'-ג' בתאריכים 1.7.19 עד 21.7.19

משעה 13:00 עד 16:30 כולל ארוחת צהריים חמה.

השלמה 8 ימים מ-22.7.19 עד 31.7.19

קבוצות:

 • גני טרום חובה
 • גני חובה
 • כיתות א'-ג'

מסלול יום קצר מ 08:00 עד 13:00 כולל ארוחת בוקר: לחם גבינה לבנה/ממרח חומס וירק.

מסלול יום ארוך מ 08:00 עד 16:30 כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה.

נהלי הרשמה לקייטנות הקיץ

 1. קייטנות המתנ"ס מפוקחות ע"י משרד החינוך ופועלות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
 2. הרשמה לקייטנה מותנית בחתימת ההורים על הצהרת בריאות באמצעות הרשמה אינטרנטית (מופיע לאחר הזנת פרטים אישיים)
 3. פתיחת וסגירת קבוצה מותנית במספר נרשמים, הודעה על אי פתיחת קבוצה תמסר עד 10 ימים לפני מועד פתיחת הקייטנה.
 4. המתנ"ס רשאי לפי שיקול דעתו לשנות או לבטל קייטנה ו/או קבוצה.
 5. ההרשמה תתבצע עד ה- 19.6.19 , המתנ"ס לא מתחייב לקלוט ילדים לאחר מועד זה אלא על בסיס מקום פנוי.
 6. במקרה של ביטול קייטנה במלואה ע"י המתנ"ס, יוחזר הכסף לנרשמים.
 7. לא ניתן להירשם לקייטנה על בסיס יומי/ חלקי, אין ביטול והחזר כספי חלקי (בעקבות מחלה, נסיעה או היעדרות כלשהיא).
 8. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תוכל להשתתף בקייטנות המתנ"ס עד להסדרת תשלום החוב.
 9. ביטול הרשמה יאושר עד  20.6.19. לאחר מועד זה לא יאושרו בקשות ביטול.
 10. למתנ"ס שמורה הזכות לשנות תכנים שפורסמו בתכנית.
 11. אין להביא לקייטנה חפצים יקרי ערך. המתנ"ס אינו אחראי על אבדן או נזק שיגרם לטלפונים ניידים, חפצים יקרי ערך וכיוצא בזה. הבאת חפצים אלו מקשה על צוות החינוכי.
 12. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של משתתף עקב בעיות משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 13. באחריות ההורים לידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף/אלרגני/או כל אמצעי אחר הדרוש להתנהלות תקינה בקייטנה.
 14. קייטנות על פי צו פיקוח לא זכאית להנחה, ולא נספרת המניין הקייטנות למשפחה לעניין הנחה.

 

הרשמה לגנים מ-1.7.19 עד 21.7.19

שם הגןלחץ להרשמה
גן הודן מסלול יום קצרהרשמה
גן הודן מסלול יום ארוךהרשמה
גן חצב מסלול יום קצרהרשמה
גן חצב מסלול יום ארוךהרשמה
גן יערה מסלול יום קצרהרשמה
גן יערה מסלול יום ארוךהרשמה
גן רימון מסלול יום קצרהרשמה
גן רימון מסלול יום ארוךהרשמה
גן טבלן מסלול יום קצרהרשמה
גן טבלן מסלול יום ארוךהרשמה
גן רקפת מסלול יום קצרהרשמה
גן רקפת מסלול יום ארוךהרשמה
גן חלמונית מסלול יום קצרהרשמה
גן חלמונית מסלול יום ארוךהרשמה
גן סתוונית מסלול יום קצרהרשמה
גן סתוונית מסלול יום ארוךהרשמה

 

צהרון לילדי כיתות א' עד ג' מ- 1.7.19 עד 21.7.19

שם הקבוצההרשמה
כיתה א'הרשמה
כיתה ב'הרשמה
כיתה ג'הרשמה

 

השלמה מ- 22.7.19 עד 31.7.19

שם הגןלחץ להרשמה
גן הודן מסלול יום קצרהרשמה
גן הודן מסלול יום ארוךהרשמה
גן חצב מסלול יום קצרהרשמה
גן חצב מסלול יום ארוךהרשמה
גן יערה מסלול יום קצרהרשמה
גן יערה מסלול יום ארוךהרשמה
גן רימון מסלול יום קצרהרשמה
גן רימון מסלול יום ארוךהרשמה
גן טבלן מסלול יום קצרהרשמה
גן טבלן מסלול יום ארוךהרשמה
גן רקפת מסלול יום קצר
הרשמה
גן רקפת מסלול יום ארוך
הרשמה
גן חלמונית מסלול יום קצר
הרשמה
גן חלמונית מסלול יום ארוך
הרשמה
גן סתוונית מסלול יום קצר
הרשמה
גן סתוונית מסלול יום ארוך
הרשמה
כיתה א' – ג' מסלול יום קצרהרשמה
כיתה א' – ג' מסלול יום ארוךהרשמה