קייטנת המצאות ומציאות לילדי הגנים.

תאריכים: 1.7.21 עד 21.7.21, לא כולל ימי שישי, לא כולל ארוחת בוקר. מחיר: 450 ש"ח , מסובסד ע"י משרד החינוך.

שם הגן תקופה מחיר הרשמה
קיטנת יערה 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת רימון 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת חצב 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת הודן 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת טבלן 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת כלנית 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת סתוונית 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת חלמונית 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה
קיטנת רקפת 1.7.21-21.7.21 450 ₪  הרשמה

צהרון המצאות ומציאות לילדי הגנים

תאריכים: 1.7.21 עד 21.7.21 לא כולל ימי שישי.  מחיר: 750 ש"ח 

שם הגן תקופה מחיר הרשמה
צהרון יערה 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון רימון 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון חצב 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון הודן 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון טבלן 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון כלנית 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון סתוונית 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון חלמונית 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה
צהרון רקפת 1.7.21-21.7.21 750 ₪  הרשמה

קיטנת המשך לילדי הגנים

תאריכים: 22.7.21 עד 5.8.21 לא כולל ימי שישי.  מחיר: 1200 ש"ח 

שם הגן תקופה מחיר הרשמה
קיטנת יערה 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת רימון 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת חצב 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת הודן 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת טבלן 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת כלנית 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת סתוונית 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת חלמונית 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה
קיטנת רקפת 22.7.21-5.8.21 1,200 ₪  הרשמה

כל המעוניין להשתתף מחויב בהרשמה באתר המתנ"ס.   

ההרשמה היא לכל התקופה – אין אפשרות לרישום חלקי.

נהלי הרשמה לקייטנות הקיץ

 1. קייטנות המתנ"ס מפוקחות ע"י משרד החינוך ופועלות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ומשרד הבריאות.
 2. הרשמה לקייטנה מותנית בחתימת ההורים על הצהרת בריאות באמצעות הרשמה אינטרנטית (מופיע לאחר הזנת פרטים אישיים)
 3. פתיחת וסגירת קבוצה מותנית במספר נרשמים (15 בכל גן).
 4. המתנ"ס רשאי לפי שיקול דעתו לשנות או לבטל קייטנה ו/או קבוצה.
 5. ההרשמה תתבצע עד ה- 20.6.21 .
 6. לא ניתן להירשם לקייטנה על בסיס יומי/ חלקי, אין ביטול והחזר כספי חלקי (בעקבות מחלה, נסיעה או היעדרות כלשהיא).
 7. משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תוכל להשתתף בקייטנות המתנ"ס עד להסדרת תשלום החוב.
 8. למתנ"ס שמורה הזכות לשנות תכנים שפורסמו בתכנית.
 9. אין להביא לקייטנה חפצים יקרי ערך. המתנ"ס אינו אחראי על אבדן או נזק שיגרם לטלפונים ניידים, חפצים יקרי ערך וכיוצא בזה. הבאת חפצים אלו מקשה על צוות החינוכי.
 10. באחריות ההורים לידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף/אלרגני/או כל אמצעי אחר הדרוש להתנהלות תקינה בקייטנה.
 11. חובה על כל הורה למלא הצהרת בריאות קורונה ע"פ הנחיות משרד הבריאות.