פעילות הצהרונים לשנת הלימודים תש"פ יחלו ב- 1.9.19 .

 
קבוצהפתח להרשמה
צהרון כיתה א'הרשמה
צהרון כיתה ב'הרשמה
צהרון כיתה ג'הרשמה
צהרון גן יערההרשמה
צהרון גן רימוןהרשמה
צהרון הודןהרשמה
צהרון חצבהרשמה
צהרון טבלןהרשמה
צהרון סתווניתהרשמה
צהרון חלמוניתהרשמה
צהרון רקפתהרשמה

ניצנים בחופשות

בנוסף, תפעל תכנית "ניצנים בחופשות", תכנית נוספת של משרד החינוך שמטרתה הארכת שנת הלימודים וקיום פעילות שוטפת בחופשת החנוכה  (חמישה ימים) ובחלק מימי חופשת פסח (חמישה ימים). ההרשמה ל"ניצנים של החופשות" תתבצע בנפרד, ותיפתח בסמוך לכל אחת מהחופשות בהתאם למספר המקומות הפנויים בקבוצות.

שעות הפעילות של "ניצנים של החופשות" 08:00 עד 13:00 הצהרון יתקיים כסדרו גם בימי "ניצנים של החופשות", אך תיפתח האפשרות למשתתפים נוספים להירשם  לימים אלו בלבד (יום קצר בלבד).

בחופשת החנוכה הקרובה התכנית אינה מסובסדת ע"י משרד החינוך .

קייטנת חנוכה במסגרות הגנים (ילדי הצהרונים פטורים מהרשמה ותשלום)

תתקיים בתאריכים:   24-30 בדצמבר 2019 (לא כולל שישי שבת)

סה"כ 5 ימים ,  משעה 07:30 עד השעה 13:00.

הקייטנה תתקיים במסגרות הגנים: 

יערה, רימון, הודן, חצב טבלן ורקפת בלבד.

דמי השתתפות: 280 ש"ח (לא כולל ארוחות).

הרשמה לקבוצות הגנים תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

גן יערה – הרשמה
גן רימון – הרשמה
גן הודן – הרשמה
גן חצב – הרשמה
גן טבלן – הרשמה 
גן רקפת – הרשמה