פעילות הצהרונים לשנת הלימודים תשפ"ג יחלו ב- 1.09.22 ויסתיימו ב- 30.6.2023

פעילות בגנים ימים א'-ה' מסיום הגן עד השעה 17:00.

למעט בתאריכים 1.9.22 , 30.6.23 צהרוני הגנים יתקיימו בין השעות 12:00 עד 16:00

תוגש ארוחת צהריים חמה ומזינה.

כולל ימים ארוכים בחופשות . (עפ"י לוח חופשות של צהריים טובים החברה למתנ"סים)

פיקוח והדרכה של רשת "צהריים טובים"- החב' למתנ"סים

ההרשמה תתבצע לפי קבוצות הגנים.

מחיר הצהרון: 985₪ לחודש , בעשרה תשלומים.

להלן תקנון צהרונים לשנת תשפג

שם הגןפתח להרשמה
גן יערההרשמה
גן רימוןהרשמה
גן חצבהרשמה
גן הודןהרשמה
גן טבלןהרשמה
גן חב"דהרשמה
גן כלניתהרשמה
גן סתווניתהרשמה
גן חלמוניתהרשמה
גן רקפתהרשמה