פעילות הצהרונים לשנת הלימודים תש"פ יחלו ב- 1.9.19 .

תקנון צהרונים תשפ

 
קבוצהפתח להרשמה
צהרון כיתה א'הרשמה
צהרון כיתה ב'הרשמה
צהרון כיתה ג'הרשמה
צהרון גן יערההרשמה
צהרון גן רימוןהרשמה
צהרון הודןהרשמה
צהרון חצבהרשמה
צהרון טבלןהרשמה
צהרון סתווניתהרשמה
צהרון חלמוניתהרשמה
צהרון רקפתהרשמה

ניצנים בחופשות

בנוסף, תפעל תכנית "ניצנים בחופשות", תכנית נוספת של משרד החינוך שמטרתה הארכת שנת הלימודים וקיום פעילות שוטפת בחופשת החנוכה  (חמישה ימים) ובחלק מימי חופשת פסח (חמישה ימים). ההרשמה ל"ניצנים של החופשות" תתבצע בנפרד, ותיפתח בסמוך לכל אחת מהחופשות בהתאם למספר המקומות הפנויים בקבוצות.

שעות הפעילות של "ניצנים של החופשות" 08:00 עד 13:00 הצהרון יתקיים כסדרו גם בימי "ניצנים של החופשות", אך תיפתח האפשרות למשתתפים נוספים להירשם  לימים אלו בלבד (יום קצר בלבד).

בחופשת החנוכה התכנית אינה מסובסדת ע"י משרד החינוך .