פעילות הצהרונים לשנת הלימודים תשפ"ד יחלו ב- 1.9.23 ויסתיימו ב- 30.6.2024

פעילות בגנים ימים א'-ה' מסיום הגן עד השעה 17:00.

למעט ב30.6.24 צהרוני הגנים יתקיימו בין השעות 12:00 עד 16:00

תוגש ארוחת צהריים חמה ומזינה.

כולל ימים ארוכים בחופשות עד השעה 16:00 . (עפ"י לוח חופשות של צהריים טובים החברה למתנ"סים)

פיקוח והדרכה של רשת "צהריים טובים"- החב' למתנ"סים

ההרשמה תתבצע לפי קבוצות הגנים.

מחיר הצהרון: 985₪ לחודש , בעשרה תשלומים באמצעות הוראת קבע בלבד!

להלן תקנון צהרונים לשנת תשפד

שם הגןפתח להרשמה
גן יערההרשמה
גן רימוןהרשמה
גן חצבהרשמה
גן הודןהרשמה
גן טבלןהרשמה
גן חב"דהרשמה
גן יערהרשמה
גן סתווניתהרשמה
גן חלמוניתהרשמה
גן רקפתהרשמה